Bảo mật & Điều kiện sử dụng


Trang mạng astco.com.au do Công ty Viet Age – thương hiệu ASTCO – sở hữu và điều hành. Công ty Viet Age (ASTCO) chủ trương bảo vệ quyền riêng tư của bạn đọc. Bạn đọc dùng trang mạng ASTCO thuận theo Quy định bảo vệ quyền riêng tư và điều kiện sử dụng trang mạng ASTCO.

1. Quy định bảo vệ quyền riêng tư

ASTCO bảo mật thông tin liên lạc của bạn đọc

ASTCO chỉ dùng thông tin liên lạc của bạn đọc đúng theo luật định. ASTCO dùng thông tin liên lạc của bạn đọc theo Quy định bảo vệ quyền riêng tư của bạn đọc. Quy định này liên quan đến các thông tin liên lạc bạn đọc cung cấp cho ASTCO khi ghi danh nhận ASTCO Tạp Chí (PDF & App), ASTCO Bản tin điện tử (E-newsletter) và tham gia những sinh hoạt qua trang mạng ASTCO.

Thông tin liên lạc ASTCO thâu nhận từ bạn đọc

ASTCO thâu nhận thông tin liên lạc của bạn đọc khi bạn đọc yêu cầu:

– Nhận thông tin mới từ ASTCO [ASTCO Tạp Chí (PDF & App) & ASTCO Bản Tin điện tử (PDF)]

– Tái tục việc nhận ASTCO Tạp Chí (PDF & App) & ASTCO Bản Tin điện tử (PDF)

– Muốn gửi thông tin, bài vở từ trang mạng ASTCO cho người khác

– Hỏi thăm về các dịch vụ qua trang mạng ASTCO

– Tham gia các cuộc xổ số & thi đua, thăm dò ý kiến hoặc những sinh hoạt trên trang mạng ASTCO.

Thông tin liên lạc ASTCO yêu cầu bạn đọc cung cấp có thể gồm tên họ, phái tính, khu bưu chính, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại và quốc gia nơi bạn đọc sinh sống.

ASTCO làm gì với thông tin liên lạc bạn đọc cung cấp

ASTCO dùng thông tin liên lạc của bạn đọc để liên lạc với bạn đọc về việc bạn đọc nhận được:

– ASTCO Tạp Chí (PDF & App) và ASTCO Bản Tin (PDF)

– Thông tin thương mại và các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi nghĩ bạn đọc quan tâm được ASTCO và các doanh nghiệp đối tác của ASTCO cống hiến qua trang mạng astco.com.au, trên ASTCO Tạp Chí (bản in & điện tử) và ASTCO Bản Tin

– Thông tin về Quy định bảo vệ quyền riêng tư của bạn đọc và các điều kiện sử dụng dịch vụ ASTCO.

Cách bạn đọc kiểm soát thông tin liên lạc đã cung cấp

Bạn đọc có quyền không cung cấp thông tin liên lạc trên trang mạng ASTCO. Nếu bạn đọc không muốn nhận các thông tin qua email về sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi nghĩ bạn đọc có thể quan tâm, bạn đọc có thể ngưng việc nhận thông tin này bất cứ lúc nào. Chúng tôi luôn đặt sẵn phần chọn lựa ngưng nhận thông tin email trong mỗi thông tin gửi đến bạn đọc.

Sau khi bạn đọc có quyết định ngưng nhận thông tin, chi tiết liên lạc của bạn đọc sẽ được rút khỏi hồ sơ dữ liệu của chúng tôi. Về sau, nếu bạn đọc muốn nhận thông tin lại thì vẫn có thể liên lạc với chúng tôi.

Nếu bạn đọc muốn thay đổi hoặc thắc mắc điều gì về thông tin liên lạc đã cung cấp cho chúng tôi, xin liên lạc với chúng tôi qua email: info@astco.com.au.

Cách thông tin liên lạc của bạn đọc được bảo vệ

Để ngăn ngừa những tiếp cận không được phép, để bảo đảm dữ liệu chính xác và để bảo đảm thông tin liên lạc của bạn đọc được sử dụng đúng đắn, chúng tôi thực hiện các biện pháp quản trị, vật thể và điện tử, để bảo vệ các thông tin liên lạc của bạn đọc.

Quảng cáo đệ-tam-nhân, trang mạng đệ-tam-nhân và trang mạng đối tác doanh nghiệp

Các quảng cáo xuất hiện trên trang mạng ASTCO hoặc do chúng tôi thực hiện hoặc do các đối tác quảng cáo thực hiện. Chúng tôi mong muốn các đối tác doanh nghiệp, các nhà quảng cáo và các đối tác quảng cáo đệ-tam-nhân tôn trọng quyền riêng tư của người đọc trang mạng ASTCO. Tuy nhiên, các trang mạng đệ-tam-nhân – bao gồm trang mạng của các đối tác doanh nghiệp, các nhà quảng cáo và những trang mạng chúng tôi kết hợp sử dụng nội dung – có nguyên tắc và cách hành xử riêng của họ về việc bảo vệ quyền riêng tư. Khi bạn đọc nhấp vào các mục quảng cáo hoặc đường nối kết từ trang mạng ASTCO với các trang mạng khác, bạn đọc nên xem kỹ Quy định bảo vệ quyền riêng tư của những nơi đó trước khi cung cấp thông tin liên lạc của mình.

Phục vụ bạn đọc

Nếu bạn đọc có thắc mắc, quan tâm hoặc muốn tiếp cận thông tin của mình đã cung cấp, xin liên lạc với chúng tôi qua:

Mailbox:  ASTCO,  GPO Box 5241, Melbourne ,  VIC 3001, Australia

Hoặc:

Email:      info@astco.com.au

Những thay đổi về Quy định Bảo vệ quyền riêng tư

ASTCO được quyền thay đổi Quy định bảo vệ quyền riêng tư bất cứ lúc nào. Xin kiểm xét định kỳ trang Quy định bảo vệ quyền riêng tư. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn đọc trên trang chủ của trang mạng này nếu và khi Quy định bảo vệ quyền riêng tư có sự thay đổi. Bạn đọc tiếp tục sử dụng trang mạng ASTCO sau khi đã có thông báo về thay đổi trong Quy định bảo vệ quyền riêng tư có nghĩa bạn đọc chấp nhận những thay đổi đó. Thông tin liên lạc của bạn đọc chúng tôi nhận được trước ngày sự thay đổi được đăng tải sẽ được dùng theo quy định và luật lệ của thời điểm thông tin nhận được.

Ngày hiệu lực

Quy định Bảo vệ Quyền Riêng Tư này có hiệu lực từ tháng Tám năm 2013.