To’s Bakery và món ăn truyền thống Việt ngon, lành, bổ, rẻ

To's Bakery tham gia phục vụ khách hàng và khách du lịch đến Footscray

Cà phê Sweet Grass, Footsray

Khách có cảm giác mình như người xa nhà đã lâu nay về lại mái nhà xưa.
Nhà hàng Trân Trân với kiến trúc nội thất Đông Tây kết hợp

Nhà hàng Trân Trân ở Richmond, Melbourne

“Đãi khách ăn uống với mình là nhận trách nhiệm chăm sóc cho khách an lạc” – “Bạn hữu giống như xa trục thảo loại bốn cánh – khó ...