1

FABA tổ chức Tết Trung Thu 2013

Mười lăm Tháng Tám, Trời cho – Một ông Trăng sáng thật to
1

Đại hội Liên Hội Quần Vợt Victoria

“Tôi rất vui, rất hài lòng việc ông xã tôi chơi quần vợt.”
1

Cổng chào Việt Nam, biểu trưng văn hoá Việt tại Richmond

Cổng chào của người Việt tại Richmond là dấu ấn văn hóa tốt đẹp người Việt tạo lập trên đất Úc.