Trung Quốc vẽ bản đồ gây bất ổn vùng Biển Đông

Bộ Ngoại giao Việt Nam: “Những hành động này của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại vùng Hoàng Sa và Trường Sa.”