Mùa Xuân, ai đó sẵn sàng có con chưa?

Hướng dẫn cho người sắp làm cha mẹ…

Cái bánh Giáng Sinh

Cô Ba liệng nguyên cái bánh pudding…

Hiểm ác

‘… Xin ngài đừng phạt tôi 20 roi mà hãy phạt tôi 100 roi.’

Những lúc ngượng ngùng bối rối…

Bạn kể chuyện cười nhưng chẳng thấy ai cười.

“Chỉ cần đá cái ghế!”

Đại diện dân đùa giỡn chuyện tử hình

Đẳng cấp nhậu nhẹt

‘Ngọc Hoàng ngồi tựa ngai vàng, thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi!’

Kiến thức là sức mạnh

"Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!"

Bố lạy… mày!

Con ơi, bố cũng lạy mày… Mày dùng như thế bố đây hết nhờ

Mùa Xuân cười ngất trẻ thơ

Gần nhà em có một em bé rất dễ thương, vì hay bị té nên đầu em bé bị móp.