Giường là gì?

Xét cho cùng, giường là thứ vật dụng ‘vô cùng nguy hiểm’ vì…

Chuyện lái xe

Thằng đó chẳng hề biết lái xe gì cả…

“Áp phe” lớn

Bà triệu phú đã thay đổi ý định

Anh vui lòng…

“Tại tôi không tắt được con dao…”

Niềm tin

Không hiểu nổi tại sao à?

Đá bèo chơi

“Ông đang làm gì đấy, hả ông Trạng?”

Làm sao con biết?

“Vợ con vụng về ghê lắm, mẫu hoàng ơi!”

Chuyện đôi đũa

Ngọc Hoàng Thượng Đế gục gặc đầu cười vang!

Văn minh xứ Úc

“Đất nước văn minh gì mà chữ nghĩa viết sai chính tả quá cỡ…”