5 February, 2019
Sống khỏe, Tâm, Thăng hoa tâm

Mùa Xuân với Ngũ đức Tâm An

Năm mới, xem lại phương pháp Ngũ Đức Tâm An theo cơ cấu Ngũ Hành của An Vi

Tha thứ cho người là cởi trói cho mình

Cái gốc của tha thứ chính là tâm lành.
29 November, 2017
Sống khỏe, Tâm, Thăng hoa tâm

Cảnh giới làm người cao nhất là… ‘giả khờ’!

Trí tuệ giữ mình, nói chuyện, nhẫn nại, bao dung, làm người, sinh tồn, giao tiếp & xử thế
20 October, 2017
Sống khỏe, Tâm, Thăng hoa tâm

Bốn mức độ đời sống đẹp

45 độ làm việc, 90 độ làm người, 180 độ xử thế, 360 độ hành sự

Nếu…

Và, còn quý hơn công hầu khanh tướng, bạn sẽ thành Người.
9 January, 2017
Sống khỏe, Tâm, Thăng hoa tâm

Nụ cười thăng hoa tâm, trí, thân

Nụ cười nào vậy? Nụ cười tâm vui hay cũng gọi là nụ cười “Duchenne”!