‘Di dân làm giàu đời người, xã hội và kinh tế Úc’

Hollywood Nails & Saigon Fabrics được vinh danh với Giải thưởng Doanh nghiệp Sắc tộc lần thứ 30
1

Cổng chào Việt Nam, biểu trưng văn hoá Việt tại Richmond

Cổng chào của người Việt tại Richmond là dấu ấn văn hóa tốt đẹp người Việt tạo lập trên đất Úc.