Dò tìm bất ổn và hoá giải bất ổn từ chuyện ân ái…

Mỹ Duyên

 

“Ân ái là niềm vui của tôi và bạn tình của tôi.” - Ảnh: The Visionary Cloud

“Ân ái là niềm vui của tôi và bạn tình của tôi.” – Ảnh: The Visionary Cloud

 

Mời quý bạn đọc thử dùng bài sát hạch cổ điển, gọi là Chỉ số Thỏa mãn Tình dục, để tìm hiểu chính đời sống luyến ái của mình và bạn tình. Chỉ số này – được chuyên gia tình dục học Walter Hudson phát triển năm 1992 – không đặt nặng đo lường mức độ thoả mãn tình dục trong quan hệ lứa đôi mà chú trọng xét định xem có gì bất ổn trong quan hệ tình dục của đôi bạn tình để từ đó xác định được nguyên do và cải thiện nhằm bảo đảm hạnh phúc lứa đôi.

Dưới đây là 11 nhận định đơn giản, giúp bạn, cũng như bạn tình của bạn, đánh giá tình trạng luyến ái của mình.

Đánh giá:

Với mỗi nhận định, bạn trả lời ‘Đúng’ (hàm nghĩa bạn đồng ý với nhận định đó) hoặc ‘Không đúng’ (hàm nghĩa bạn không đồng ý với nhận định đó) và bạn cho điểm mỗi câu trả lời của mình, hoặc 1 điểm hoặc 0 điểm – Có khi trả lời ‘đúng’ được điểm, có khi trả lời ‘đúng’ không được điểm và cũng có khi trả lời ‘không đúng’ được điểm và trả lời ‘không đúng’ được điểm.

Mời bạn đánh giá để biết tình trạng luyến ái của bạn. Và bạn tình của bạn cũng làm việc đánh giá này để biết tình trạng luyến ái của mình. Và mỗi người có thể cùng cân nhắc xem bạn tình của mình trả lời ra sao để có thể có được nhận xét chung về đời sống luyến ái của nhau.

1. Tôi thấy bạn tình của tôi yêu thích và tận hưởng đời sống tình dục của chúng tôi.

Đúng ☐ (0 điểm) Không đúng ☐ (1 điểm)

2. Ân ái là niềm vui của tôi và bạn tình của tôi.

Đúng ☐ (0) Không đúng ☐ (1)

3. Đời sống tình dục của chúng tôi tẻ nhạt, đơn điệu.

Đúng ☐ (1) Không đúng ☐ (0)

4. Tôi thấy bạn tình của tôi đòi hỏi ân ái quá mức.

Đúng ☐ (1) Không đúng ☐ (0)

5. Tôi né tránh chuyện ân ái với bạn tình của tôi.

Đúng ☐ (1) Không đúng ☐ (0)

6. Khi tôi muốn ân ái thì bạn tình của tôi lại không muốn.

Đúng ☐ (1) Không đúng ☐ (0)

7. Tôi thấy đời sống tình dục của chúng tôi thật sự làm giàu quan hệ của chúng tôi.

Đúng ☐ (0) Không đúng ☐ (1)

8. Bạn tình của tôi có vẻ né tránh ân ái với tôi.

Đúng ☐ (1) Không đúng ☐ (0)

9. Bạn tình của tôi làm tôi hứng tình rất dễ dàng.

Đúng ☐ (0) Không đúng ☐ (1)

10. Tôi thấy bạn tình của tôi vui sướng ân ái với tôi.

Đúng ☐ (0) Không đúng ☐ (1)

11. Bạn tình của tôi không làm tôi thỏa mãn tình dục.

Đúng ☐ (1) Không đúng ☐ (0)

Kết quả:

Tổng số điểm: ……………………………

– Dưới 4 điểm: Đời sống tình dục của bạn xem ra tốt đẹp.

– 4 điểm trở lên: Điểm số về đời sống tình dục của bạn cho thấy có điều gì đó bất ổn. Nếu bạn cảm thấy bất ổn đó đang gây ra trở ngại cho quan hệ lứa đôi, bạn nên soát xét kỹ lưỡng hơn về đời sống của mình với bạn tình để cải thiện và hoá giải trở ngại.

Tham khảo: Hudson, W.W., (1992), The WALMYR Assessment Scale Scoring Manual, WALMYR Publishing Co.

Tags:

Bình luận

Họ tên

Địa chỉ Email
Nội dung bình luận