Tuyển dụng / Recruitment


 • Đại diện bán hàng / Sales Representatives (03/4/2017)

  ASTCO cần tuyển dụng nhiều nhân sự đại diện bán hàng trong ngành quảng cáo tiếp thị và truyền thông.
  Xin liên lạc với chúng tôi để biết chi tiết.

  We are currently looking for sales representatives in the field of advertising, marketing and communications.
  Please contact us for more details.

 • Chuyên viên phát triển phần mềm điện toán/ Developer Programmer (05/9/2016)

  ASTCO cần tuyển dụng một nhân sự xây dựng phần mềm ngành quảng cáo, tiếp thị và truyền thông. Xin liên lạc với chúng tôi để biết chi tiết.

  We, at ASTCO, are currently looking for a developer programmer in the field of advertising, marketing and communications. Please contact us for more details.

 • Chuyên viên xây dựng trang mạng / Website Developer (15/8/2016)

  ASTCO cần tuyển dụng một nhân sự xây dựng trang mạng ngành quảng cáo, tiếp thị và truyền thông. Xin liên lạc với chúng tôi để biết chi tiết.

  We, at ASTCO, are currently looking for a website developer in the field of advertising, marketing and communications. Please contact us for more details.

 • Chuyên viên thiết kế mỹ thuật/ Graphic Designer (01/8/2016)

  ASTCO cần tuyển dụng một nhân sự thiết kế mỹ thuật có kinh nghiệm trong ngành báo in và làm quảng cáo báo in. Xin liên lạc với chúng tôi để biết chi tiết.

  We, at ASTCO, are currently looking for an experienced graphic designer specialising in magazine and advertising designing. Please contact us for more details.